دریاچه ارومیه تا سال ۱۴۰۲ به تراز اکولوژیک می رسد

استاندار گیلان: مردم نامزدهای پاکدست، دارای تخصص و برنامه برای شوراها انتخاب کنند
مهر نوشت: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: دریاچه ارومیه تا سال ۱۴۰۲ به تراز اکولوژیک خواهد رسید.

استاندار گیلان: مردم نامزدهای پاکدست، دارای تخصص و برنامه برای شوراها انتخاب کنند