قزاقستان برای میزبانی از مذاکرات سوریه شرط گذاشت

اسامی نوزده بازیکنی که به تیم‌ملی دعوت شدند را ببینید
ایرنا نوشت: قزاقستان اعلام کرد که فقط در صورت رعایت توافق های اخیر آتش بس سوریه از سوی طرفین حاضر به میزبانی گفت وگوهای نمایندگان دولت این کشور و مخالفان است.

اسامی نوزده بازیکنی که به تیم‌ملی دعوت شدند را ببینید