زنگنه برای دهمین بار از خودش دفاع کرد:گردنم را بزنید از سهم ایران نمی‌گذرم

اسامی آثار بخش مسابقه جشن سینمای مستند اعلام شد
بیژن زنگنه در نطق دفاعی خود برای وزارت نفت دولت دوازدهم گفت: وزیر برنامه نمی دهد و اساسا باید راهکارهایی برای اجرای قوانین وضع شده و رسیدن به اهداف آن ارائه دهیم.

اسامی آثار بخش مسابقه جشن سینمای مستند اعلام شد