فیلم | لحظه آتش زدن پرچم آمریکا توسط مخالفان ترامپ

از نشسته مردن می‌سی‌سی‌پی تا گزینه‌های متعدد در چهارراه ولیعصر
مخالفان ترامپ در اعتراض به نتیجه انتخابات پرچم آمریکا را آتش زدند.

از نشسته مردن می‌سی‌سی‌پی تا گزینه‌های متعدد در چهارراه ولیعصر

دانلود ایمو برای گوشی