رضا شاهرودی: علی‌منصور شایسته این رفتارها نبود

از فراز و فرود زندگی یک خلبان تا عاشقانه‌ای تاریخی
بازیکن اسبق پرسپولیسی‌ها می‌گوید: «تیم خوب بازی می‌کند و اگر اتفاقی نیفتد قهرمانی در آسیا دور از دسترس نیست.»

از فراز و فرود زندگی یک خلبان تا عاشقانه‌ای تاریخی