مالکی: با سلاح‌های ایران در برابر داعش مقاومت کردیم

ارکستر سمفونیک تهران براى کودکان می‌نوازد
تسنیم نوشت: معاون رئیس‌جمهور عراق با بیان اینکه بحران سوریه به سمت حل پیش می‌رود، گفت: با سلاح‌های ایران در برابر داعش مقاومت کردیم.

ارکستر سمفونیک تهران براى کودکان می‌نوازد