درخواست یک روزنامه‎نگار برای برخورد وزارت اطلاعات با بولتن‎های بی نام و نشان

ارز ترکیه از اختلاف با امریکا رنج می‌برد
سایت روزنامه اعتماد نوشت: ناصر ایمانی روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی اصولگرا گفت: بولتن‎های محرمانه که بخش قابل توجهی از آن ها اخبار موثقی ندارند، برای جریان سازی و تاثیرگذاری بر فضای سیاسی کشور منتشر می شوند.

ارز ترکیه از اختلاف با امریکا رنج می‌برد