آمار متفاوت مدیرعامل راه‌آهن از قربانیان تصادف قطارها: تعداد قطعی ۳۶ تن است

اردوغان توی یخچال!
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران تعداد قطعی کشته شدگان سانحه ریلی امروز را ۳۶ تن اعلام کرد.

اردوغان توی یخچال!