پادکست | صدایی که علی مطهری از ۵ سالگی‌اش منتشر کرد

ادغام یا تفکیک؟
علی مطهری نماینده تهران در آخرین پست خود در کانال تلگرامی‎اش نوشته است: پدر شهیدم که خود در قیام 15 خرداد 42 بازداشت و زندانی شد، در جمع خانواده از من می خواهد که شعاری را بخوانم و صدای مرا ضبط می کند.

ادغام یا تفکیک؟