این کی‌روش است یا جنگنده اف۱۴؟

ادغام فیزیک با صنعت؛ تم هجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران در تبریز
این همه انگیزه و توان جنگیدن را او از کجا می‌آورد؟ کی‌روش چگونه و چطور مثل یک جنگنده اف۱۴ مقابل کاستی‌ها و بی‌مهری‌های مسئولان می‌ایستد؟

ادغام فیزیک با صنعت؛ تم هجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران در تبریز