پشت‌پرده محرومیت دختران بیلیاردباز به روایت خبرگزاری وزارت ورزش

ادعای پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی بزرگ‌ترین دروغ به فقراست
خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش در گزارشی محرومیت دختران بیلیاردباز را تحلیل کرد.

ادعای پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی بزرگ‌ترین دروغ به فقراست