مدیرکل میراث فرهنگی گیلان: تنوع سازی در فعالیت های گردشگری در گرو ایجاد موزه های تخصصی

اختصاص یافتن 70 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی راه اصلی شهر گرمی
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان؛ تنوع سازی در فعالیت های گردشگری را موضوعی مهم قلمداد کرد و گفت: تحقق این مهم با ایجاد موزه های تخصصی و جهت دهی به فعالیت گردشگری قوت می گیرد.

اختصاص یافتن 70 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی راه اصلی شهر گرمی