ایران ۵ هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرد

اخاذی مأموران قلابی مالیاتی
تسنیم نوشت: سخنگوی شرکت ایران ایر گفت: «تاکنون ۵ فروند هواپیما حامل مواد غذایی فاسدشدنی نظیر میوه و سبزیجات به قطر ارسال شده که وزن هرکدام از این محموله‌ها حدود ۹۰ تن است. یک هواپیمای دیگر نیز امروز ارسال خواهد شد».

اخاذی مأموران قلابی مالیاتی