احداث 600 واحد مسکن شهری و محرومان در اردبیل

احداث ۱۲ سد حوضه دریاچه ارومیه متوقف شد
در بحث مسکن شهری و محرومان گام‌های موثری در استان برداشته شده به طوری که تا پایان سال96 بیش از 600 واحد را آماده بهره‌برداری می‌کنیم.

احداث ۱۲ سد حوضه دریاچه ارومیه متوقف شد