بیانیه شهردار خرم آباد در خصوص حملات ددمنشانه تروریستی

اجرای یک نمایش دانشجویی از تبریز در جشنواره بین المللی آنکارا
شهردار خرم آباد درپی حملات تروریستی گروه تکفیری موسوم به داعش درتهران و شهادت بانوی خرم آبادی پیام تسلیت صادرکرد.

اجرای یک نمایش دانشجویی از تبریز در جشنواره بین المللی آنکارا