تصاویر قدیمی از مراحل ساخت برج ایفل

اجرای فرزند حسین علیزاده در پروژه «چند شب کمانچه»
ساخت برج ایفل توسط “گوستاو ایفل”در سال ۱۸۸۷ آغاز و در ۳۱ مارس ۱۸۸۹ به پایان رسید. در آغاز برج ایفل برای نمایشگاه جهانی و به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب فرانسه ساخته شد و دو سال و دو ماه طول کشید.

اجرای فرزند حسین علیزاده در پروژه «چند شب کمانچه»