فیلم | گل اول ایران به چین در اولین دقیقه نیمه دوم

اتهام زنی اتحادیه عرب علیه ایران
تیم ملی فوتبال ایران که نیمه اول بازی با چین را مساوی کرده بود، در اولین دقیقه نیمه دوم روی یک حمله توانست با ضربه پای چپ مهدی طارمی دروازه حریف را باز کند.

اتهام زنی اتحادیه عرب علیه ایران