تولید بذر کلزا برای نخستین بار در استان زنجان

اتفاقی که فقط در فوتبال ایران رخ می‌دهد/ اسدی با عنوان دبیرکل به دادگاه سوئیس خواهد رفت
رییس جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: بذر کلزا برای اولین بار در استان زنجان تولید شد.

اتفاقی که فقط در فوتبال ایران رخ می‌دهد/ اسدی با عنوان دبیرکل به دادگاه سوئیس خواهد رفت