خودزنی به شیوه اوپک/ کاهش تولید اوپک به کام شیل اویل

اتفاقات مبارک در مجلس «تجارت حضرت محمد(ص) و ازدواج با حضرت خدیجه(س)»
وزیر سابقه نفت قطر هشدار داد:«اگر کاهش تولید نفت ادامه یابد، اوپک به خود ضربه زده و به تولیدکننده های نفت شیل آمریکا کمک کرده است.»

اتفاقات مبارک در مجلس «تجارت حضرت محمد(ص) و ازدواج با حضرت خدیجه(س)»