خروج هشت شاکی از افکار تاکتیکی منصوریان/ رحمتی روی نیمکت می‌نشیند؟

ابتکار: خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است
استقلال حالا با ابقای مشروط علیرضا منصوریان چاره‌ای ندارد تا هرچه سریع‌تر به فرم مطلوب بازگردد.

ابتکار: خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است