کدام ورزشکاران برای عالم سیاست نقشه کشیده‌اند؟

آی او اس ۱۰.۳ جدید را روی آیفون و آی پد خود نصب کنید
تعدادی از ورزشکاران هم برای حضور در شوراهای شهر و روستا کاندیدا شده‌اند.

آی او اس ۱۰.۳ جدید را روی آیفون و آی پد خود نصب کنید