ترامپ دادستان نیویورک را اخراج کرد

آینده صنعت بازی‌های رایانه‌ای ایران از زبان صالحی امیری
تسنیم نوشت: پس از آنکه دادستان فدرال نیویورک از درخواست برکناری رئیس جمهور آمریکا امتناع کرد،‌ ترامپ وی را اخراج کرد.

آینده صنعت بازی‌های رایانه‌ای ایران از زبان صالحی امیری