برای سجاد رضایی، فرزند اکبر، کلاس دوم ب، دبستان سیف

آژانس انرژی اتمی: آمانو یکشنبه به ایران می‌آید
محمدرضا یزدان‌پرست *

آژانس انرژی اتمی: آمانو یکشنبه به ایران می‌آید