نصب ۲۴ دوربین ثبت تخلفات در جاده‌های استان اردبیل

آموزش های مدارس باید فراتر از سواد سنتی باشد / ضرورت آموزش مهارت ها ی زندگی و اجتماعی
مهر نوشت: رئیس پلیس‌راه استان اردبیل از نصب ۲۴ دوربین ثبت تخلفات در جاده‌های استان خبر داد.

آموزش های مدارس باید فراتر از سواد سنتی باشد / ضرورت آموزش مهارت ها ی زندگی و اجتماعی