ماجرای آشنایی زنده یاد منصورخان پورحیدری و دکتر فریده شجاعی به روایت یک هم‌تیمی!

آلودگی هوای کرج از مرز هشدار و خطر گذشته است
مرحوم منصور پورحیدری و دکتر فریده شجاعی عمری را با شکوه در کنار یکدیگر زندگی کردند.

آلودگی هوای کرج از مرز هشدار و خطر گذشته است

نصب تلگرام فارسی