صدای مخالف جدی منصوریان دوباره بلند شد/من هم ناراحتم،مثل هواداران

آلودگی های انسانی و زمینی در مناطق مختلف شیراز باید شناسایی شود
بدون شک حسن زمانی یکی از منتقدان درجه یک علیرضا منصوریان است.

آلودگی های انسانی و زمینی در مناطق مختلف شیراز باید شناسایی شود