رقابت 6 هزار و 609 نامزد شورای اسلامی شهر و روستا در استان اردبیل

آعاز برداشت دانه روغنی کلزا در پلدختر
لیست نامزدهای شورای شهر و روستا در این استان نهایی شد و 6 هزار و 609 نامزد شورای شهر وروستا در این استان رقابت های انتخاباتی خود را آغاز کردند.

آعاز برداشت دانه روغنی کلزا در پلدختر