پیشرفت فیزیکی 28 درصدی طرح انتقال آب بن – بروجن

آسمان اصفهان تا سه‌شنبه ابری است/دمای استان تغییر محسوسی ندارد
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح انتقال آب بن – بروجن تاکنون ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

آسمان اصفهان تا سه‌شنبه ابری است/دمای استان تغییر محسوسی ندارد