تلویزیون دیدن طولانی باعث بی‌خوابی‌تان می‌شود/نتایج تحقیقات دانشگاه میشیگان

آخرین گروه زائران ایرانی «مدینه قبل» امشب وارد مدینه می‌شوند
نتایج پژوهش جدید محققان دانشگاه “میشیگان” نشان می‌دهد که تماشای طولانی‌مدت و بی وقفه تلویزیون برای چندین ساعت، منجر به کیفیت خواب ضعیف، خستگی و بی‌خوابی می‌شود.

آخرین گروه زائران ایرانی «مدینه قبل» امشب وارد مدینه می‌شوند