تصاویر | برداشت گلی که ۳هزار سال قدمت دارد

آخرین جزئیات از آتش‌سوزی میدان نفتی رگ سفید/ دو نفر کشته و چند نفر مصدوم شدند
برداشت گل زعفران در شهرستان خمین استان مرکزی آغاز شد. کاشت زعفران در ایران از قدمت ۳۰۰۰ ساله برخوردار است.

آخرین جزئیات از آتش‌سوزی میدان نفتی رگ سفید/ دو نفر کشته و چند نفر مصدوم شدند