دستاوردهای پژوهشی و نوآورانه داروسازی دکتر جهانگیر مثال زدنی است

آئین تجلیل از مروجین اخلاق اسلامی در ورزش کردستان برگزار شد
معاون آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن و تجارت به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک از شرکت دانش بنیان « داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر» دیدن کرد.

آئین تجلیل از مروجین اخلاق اسلامی در ورزش کردستان برگزار شد