تکذیب شایعه تخلیه سفارت ترکیه قبل از حادثه “پلاسکو”

افزایش پنج درجه‌ای هوای اصفهانایسنا نوشت: سفارت ترکیه در تهران در زمان آتش سوزی پلاسکو تخلیه نشده بود و کارمندان