مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان: ۱۳هزار و ۳۵۰ نفر در استان سمنان معتکف شدند

آغاز به کار پنجمین جشنواره لاله های کرجمدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: ۱۳هزار و ۳۵۷نفر در ۱۳۰ مسجد سطح