30 درصد سفرها با وسائل حمل و نقل عمومی انجام‌می‌شود

بیانیه وزارت خارجه انگلیس برای شرکت‌هایی که قصد تجارت با ایران دارندواحدمرکزی خبر نوشت: رئیس سازمان راهداری و حمل و