ایران با 18 مخاطره مواجه است/ کمتر از 10 درصد ساختمان‌ها تحت پوشش بیمه

امداد رسانی به 591 روستا در سیستان و بلوچستانایسنا نوشت: معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت گفت: کمتر از 10