صالحی: قرارداد ۷۰ میلیون یورویی تولید رادیو دارو در کشور منعقد شد

سفر قریب‌الوقوع مدیران معتبرترین بیمه دنیا به ایرانایرنا نوشت: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: قرارداد 70 میلیون یورویی اجرای