فیفا ۵۵ نامزد حضور در ترکیب رویایی سال ۲۰۱۶ را معرفی کرد

نوسان دلار در کانال ٣٨٠٠ تومانیدر روزهای پایانی سال 2016 بحث انتخاب بهترین بازیکن جهان و ترکیب تیم رویایی سال