۳ کشته و ۲ مصدوم در حادثه میدان نفتی نرگسی/ عوامل برکنار شدند

پویان بیگلر: جشنواره درحد کار راه‌اندازی استایسنا نوشت: بی‌توجهی پیمانکار عملیات اورهال تأسیسات بهره‌برداری میدان نرگسی در شمال شهرستان برازجان