بهره‌برداری از ۲ هزار پروژه برکت تا پایان سال ۹۵

«نیلگون مینا»؛ ترکیب شعر و دکلمه‌ای زنانهمدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: بنیاد برکت در