سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۹۵؛ مدارس شهرستان‌های تهران و ۱۰ استان تعطیل شد

تفاهم دو مجموعه بزرگ آلومینیوم سازی ایرانتمام مقاطع تحصیلی در برخی از مناطق استان تهران به دلیل بارش برف و