خودکشی کودک ۱۱ ساله با الگو گرفتن از بازی‌های رایانه‌ای

فقط ۲مرکز برای درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان در ایران/ پوشش درمانی زنان معتاد؛ ۵ درصدرئیس پلیس آگاهی استان اصفهان