یک خانواده در شیراز باید ماهانه 3 میلیون و 600 هزار تومان داشته باشد تا از زیر خط فقر خارج شود

خطر نابودی تخت جمشید به دلیل فرو نشست زمین«خبرجنوب» نوشت: مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس از