اجرای یک تجربه متفاوت از محمد رحمانیان روی صحنه تئاتر

بازدید سرزده وزیر ورزش از اردوی وزنه‌برداری/بهداد سلیمی از سلطانی‌فر چه خواست؟اجرای «بیست نمایش کوتاه درباره سلفی» که یک تجربه