یخ زدن آبشار گنجنامه همدان برای نخستین بار در دو دهه گذشته

آمادگی مراکز تحت نظارت بهزیستی لرستان در خصوص اسکان افراد بی‌سرپناهکارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: پس از دو دهه