کشتی گیر گیلانی قهرمان مسابقات ناشنوایان کشور شد

راهیابی «ویترین» به جشنواره منطقه ای «بینالود»یک کشتی گیر گیلانی قهرمان مسابقات ناشنوایان کشور شد. راهیابی «ویترین» به جشنواره منطقه