«این گونه شیوه‌های مدارا» بین ماهشهر و ایرانشهر

تصاویر | تلاش راهداری برای بازگشایی راههای روستایی شهرستان کامیاران‎نمایشگاه «این گونه شیوه‌های مدارا» در گالری ثالث واقع در خیابان