تأکید سازمان جهانی گمرک بر فرصت‌ها و چالش‌های تجارت الکترونیکی

تصویری از حمله شبانه پرسپولیسی‌های خشمگین به کسی که اوکراینی‌ها را خرید!کمیسیون خط مشی سازمان جهانی گمرک در فدراسیون روسیه