گل زیبای آزمون در لیگ قهرمانان/سردار دروازه بایرن را هم فتح کرد

آیفون ۸ را جیسون اسنل طراحی می‌کند نه جانی آیو، نابغه اپلسردار آزمون برای رستوف گلزنی کرد. آیفون ۸ را