گسترش روابط گیلان و ارمنستان با تکیه بر پتانسیل های جدید در بخش گردشگری

برنامه های کمیته فرهنگی و هنری سی و هشتمین بهار انقلاب در آستارااستاندار گیلان بر ضرورت فعال‌تر شدن حوزه‌ی گردشگری