گرمای هوا، دغدغه سلامتی برای زائران ایرانی حج

توضیح احمدزاده درباره ادعای پاس ندادن به منشا/ ارومیه با همه دنیا متفاوت استتسنیم نوشت: مدیر بیمارستان مکه مکرمه، عمده‌ترین